Kørekort i Aalborg – Pris kørselsforbud

Del


Pris kørselsforbud


Kørselsforbud                                                                                                                         0_0_0_0_137_190_csupload_21284057

Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen,
når du har gennemgået særlig køreundervisning og bestået en kontrollerende køreprøve, som består af en teori- og køreprøve.
Skyldes kørsels forbudet spirituskørsel, skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik.
Særlig køreundervisning
Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den
kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man
anvender op til en almindelig køreprøve:
  • Trafikadfærd
  • Grundregler for bilkørsel
  • Manøvrer på vej
Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over mindst 8 undervisningsdage.
Vær opmærksom på, at der oven i kørselsforbudet kommer en bøde, der afhænger af din forseelse.
Prøveperioden på tre år regnes fra den første kategori, du har taget kørekort til. Den starter altså ikke forfra, hvis du bagefter tager eller har taget kørekort til flere kategorier.
Ved kørselsforbud mister du kortet til alle kategorier
Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i fx personbil, gælder forbudet også kørsel i alle de andre kategorier, du har kørekort til.
Du skal ikke gennemgå undervisning og bestå en køreprøve i alle dine kategorier igen. Politiet afgør hvilken kategori, du skal have undervisning og køreprøve i.Når du har bestået køreprøven og kørselsforbudet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen. Dog kun hvis du består din teoriprøve senest eller køreprøven ved nr 2 forsøg.
Dvs. hvis du dumper ved nr 2 forsøg enten til teori eller køreprøve, skal du generhverve til alle kategorier, hvis du vil have de andre kørekort tilbage.

Hvad koster det?

Teori - kr. 1.300
Indeholder: Al teori i teorilokalet og online teorimateriale masser af “prøver. Så du bliver rigtig go til teorien og kan bestå 1. gang.”
Kørsel - kr. 5.200
Indeholder: 8 kørelektioner á 45 min. kr. 550,- =4400,- Leje af bil 1.prøve =800 ialt 5.200
Din pris - kr. 6.500
Indeholder: Teori .1300 + 8 kørelektioner+ bil til prøve 5.200= 6.500
Prøvegebyr til staten - kr. 900
Prøvegebyr til staten betales særskilt og koster p.t. kr. 900,- for 1. prøve.

skilte-alfa-bbg1-300x76 kopi

Tilbage