Teori til køreprøve


 

Kontrol af væsker, at disse alle er mellem min og max  eller L og F dog ikke sprinklervæske der skal være tilstrækkeligt til turen, bedømt ved at kikke ned i beholderen kan du se væske så er det i orden samt motorrum er rent og pænt uden olieudslip og voldsom snavs.


 

Ejeren af bilen har ansvaret for at den er i lovlig stand samt forsikringspligt.

Føreren af bilen har ansvaret for, at den er i forsvarlig stand, dvs. at alt sikkerhedsmæssigt udstyr er i orden:

 • Styretøj
 • Bremser
 • Lygter og reflekser
 • Horn og tegngivningsapparat
 • Ruder og spejle
 • Dæk og støddæmpere
 • Evt. påhængsvognstilkobling

Driftsbremsen

Skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.
Kontrol af bremsepedalen

1. Bremsepedalen skal være forsynet med en rillet gummiklods
2. Pedalen må ikke kunne trædes i bund
3. Der skal i pedalens topstilling være en frigang på ca. 1 cm
4. Der må ikke være sideslør i pedalophænget.

Bremsepedalen skal virke hård og fast når den er nedtrådt. Driftsbremsen er hydraulisk (virker med væske), i modsætning til parkeringsbremsen der er mekanisk (via kabel). Bremsevæsken skal stå mellem min. og max. i beholderen (normalt placeret i motorrummet). Driftsbremsen skal kunne standse bilen på højst 6 m., ved en hastighed på 30 km/t, på en lige tør og plan vej.

Nødbremsen

Er en del af 2-kreds bremsesystemet. Hvis den ene kreds går i stykker, virker den anden stadigvæk.

Det kaldes for nødbremsen.

Nødbremsen skal kunne standse bilen på højst 12 m. ved en hastighed på 30 km/t.

Parkeringsbremsen (håndbremsen)

Skal være mekanisk (f.eks. kabeltræk), og skal kunne holde bilen standset på 18% skrånende vej. Den skal kunne stå fastspændt og virke på mindst 2 hjul på samme aksel.

Bremseforstærker/ vacumforstærker

En bremseforstærker gør det meget lettere at bremse, idet den øger trykket på bremsepedalen.

Den kontrolleres ved, at man med slukket motor træder pedalen til den bliver hård og fast (4-5 gange) for at fjerne vakuum fra beholderen. Herefter trædes pedalen atter ned og holdes under konstant tryk, medens motoren samtidig startes. Hvis pedalen nu synker yderligere lidt ned, er bremseforstærkeren i orden.

ABS bremser

ABS betyder Anti-blokerings-system, dvs. at hjulene ikke blokeres ved hårde opbremsninger. Dette giver normalt en bedre og mere sikker bremsning.

Den røde ABS-lampe skal slukke kort tid efter motoren startes, i modsat fald er kørsel ikke tilladt, idet der så kan være fejl i bremsesystemet.

Styretøjet

Skal fungere let, sikkert og hurtigt. Rattet (hjulene) skal kunne drejes let fra yderpunkt til yderpunkt uden noget sted at virke strammere, eller afgive “smaske” eller “knæk” lyde, og hjulene skal præcist følge rattets bevægelse.

Ratslør

Er det stykke man kan bevæge rattet uden at forhjulene følger med. Biler med tandstangsstyring (langt de fleste i dag), må IKKE have ratslør. Rattet skal være uden rystelser ved alle hastigheder, og i øvrigt være selvoprettende når man kører ud af et sving. Hvis rattet slippes på en lige plan vej skal bilen fortsætte lige frem, og må ikke trække til en af siderne.

Servostyring

Er en anordning der gør rattet lettere at dreje. Servostyring virker, ved hjælp af væske eller elektrisk (det er skolevognen).

Væsken skal ligge mellem min. og max. i beholderen, der ligeledes normalt er placeret i motorrummet. Kontrol af, om servostyringen er i orden, med motoren startet undersøges ved at dreje lidt fra side til side, nu skal rattet føles let at dreje.

Foran skal bilen være forsynet med:

 • 2 positionslygter
 • 2 nærlyslygter
 • 2 fjernlyslygter (evt. 4)

Lygterne

Skal have hvide, være parvis ens og symmetrisk anbragt på køretøjet.

Positionslyset (parkeringslyset)

Skal kunne ses i en afstand af mindst 300 m. foran bilen. Positionslyset bruges ved standsning eller parkering på uoplyst vej.

Nærlyset (kort lys)

Skal være asymmetrisk højre rettet og kunne oplyse vejen foran bilen mindst 30 m. og må ikke være blændende. Nærlyset skal have et fald på mindst 1% (1 cm.pr.m.).

Fjernlyset (langt lys)

Skal kunne oplyse vejen foran bilen mindst 100 m., og skal i førerkabinen være forsynet med en blå kontrollampe.

Bagpå skal bilen være forsynet med:

 • 2 røde baglygter
 • 2 røde stoplygter (på nyere biler skal være 3 stoplygter)
 • Nummerpladelys
 • 2 røde reflekser

Baglygter

Skal kunne ses mindst 300 m. bagved bilen, og må ikke være blændende.

Stoplygter (bremselygter)

Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne.

Nummerpladebelysning

Mindst én hvid, der skal lyse så kraftigt, at nummerpladen tydeligt kan læses på 20 m’s afstand bag bilen.

Reflekser (bagudvendende)

Skal være godkendte og mærkede. Reflekserne må ikke være trekantede.

Lygtetændingstid

Er fra solnedgang til solopgang, samt i øvrigt om dagen når det p.g.a. mørke, tåge, dis, regn, sne eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold, er nødvendigt med lys for at blive set, eller tilstrækkelig tydeligt kunne se andre. Motordrevne køretøjer skal om dagen køre med nærlys eller særligt kørelys.

I lygtetændingstiden (som også kan være om dagen) skal dog mindst nærlyset være tændt.

Horn skal have en klar tone, og må ikke ændre frekvens. Horn må kun benyttes til at afværge en fare, og ellers ikke. Blinklys skal være gul/orange og blinke 1-2 gange i sekundet. Der skal være 2 foran, 2 på siden og 2 bag på bilen. En særlig kontakt for havariblink skal kunne tænde alle blinklys.

Ruder og spejle skal være hele og rene, og man må ikke køre i bilen før man kan se ud af alle ruder, dvs. at evt. sne, dug eller kondens skal være fjernet. Vinduesviskerne skal virke og der skal være sprinkler væske i beholderen.

Dæk

Der skal være samme type dæk på alle hjul (ikke nødvendigvis samme mærke):

 • Radialdæk
 • Diagonaldæk
 • Vinterdæk
 • Pigdæk

Dækkene skal være hele og ubeskadigede, og lufttrykket skal være som foreskrevet af fabrikanten. Der skal være et dækmønster på mindst 1,6 mm kan krontrolleres ved slidindikator, Krontroller evt. rotationsretning på dækkene vha.rotationspil. Pigdæk må kun benyttes fra 1. november til 15. april.

Støddæmpere

Har til opgave at holde hjulene i kontakt med vejbanen hele tiden. Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

På registreringsattesten finder man ud af hvor stor en påhængsvogn man må køre med. Når der køres med påhængsvogn skal man under kørslen medbringe såvel bilens som påhængsvognens registreringsattest.

Ved kørsel i udlandet skal de originale attester medbringes.

Vogntogets længde max 18,75m og ikke overstige 3500 kg ellers særligt B/E kørekort se her

Karosseriet

Skal være uden skarpe kanter (rust, tæring m.v.) og må ikke være monteret med farlige emner (kølerfigurer) eller udragende dele som f.eks. pyntelister eller kofangere efter sammenstød.

Motorhjelm, bagklap og døre skal være låsesikret, så de ikke kan springe op under kørslen (motorhjelm skal være dobbeltsikret). Bilen skal i øvrigt være forsynet med en godkendt tyverisikring (ratlås, gearlås el. lign.)

Motoren må ikke udvikle unødig støj eller røg, eller være tilsølet af olie. Eksplosionerne skal dæmpes af en lydpotte, der skal sidde fast. Rør og dæmper skal være tætte.

Kulilte (i motorens udstødning) er livsfarlig at indånde. Den kan ikke ses, smages eller lugtes og optages i blodet i stedet for ilt. Selv små mængder kan give hovedpine eller kvalme. Start aldrig motoren i et lukket rum.

Sikkerhedsseler

Skal være godkendte. Biler skal normalt være forsynet med sikkerhedsseler på alle siddepladser på fremadrettede sæder. Dette gælder fra 1. oktober 1999 også på bagudvendende sæder i nye biler.

Det er førerens pligt at sikre sig at personer under 15 år og personer under 135 cm anvender sikkerhedssele.

Førerspejl såvel indvendigt som udvendigt i venstre side skal være monteret.

Nakkestøtter skal være monteret på forsæderne.

En bil må, såvel belæsset om ubelæsset, ikke fylde mere end:

Bredde: 2,55 m.

Højde: 4,00 m.

Længde: 12,0 m.

En bil med påhæng må, såvel belæsset om ubelæsset, ikke fylde mere end:

Bredde: 2,55 m.

Højde: 4,00 m.

Længde:18,75 m for hele vogntoget.

Gods der rager mere end 1 meter ud foran eller bagved bilen, eller mere end 15 cm. ud over bilens sider, SKAL afmærkes.

 

Gods som rager mere end 2 m ud over forreste kant så skal der være en ledsager med som kan vejlede føreren. Køres der i lygtetændingstiden, skal afmærkningen være hvidt lys fremad og rødt lys bagud tydeligt synligt på 300 m.


Tilbage